Stellingen

behorende bij het proefschrift

'Quantum Superpositions of Persistent Josephson Currents'

van Caspar van der Wal

1.
De oorsprong van het verlies van quantum-interferentieverschijnselen door interactie met een omgeving ligt in verwevenheid ("entanglement") met omgevingsvrijheidsgraden. Dit effect is niet, zoals ten onrechte in vele leerboeken staat vermeld, gelijk aan de invloed van terugduwende krachten van omgevingsvrijheidsgraden.
Ref. S. Dürr, T. Nonn, and G. Rempe, Nature 395, 33 (1998).

2.
Er zijn grote hiaten in de ontwikkeling van het wetenschapsgebied quantumcomputing. In plaats van een gelijkmatige ontwikkeling van alle deelgebieden, zijn alleen enkele lijnen in detail uitgewerkt, die direct zijn terug te voeren op een zeer klein aantal originele artikelen.

3.
Recente publicaties over de geleiding van DNA claimen isolerend, halfgeleidend, metallisch, supergeleidend en Luttinger-vloeistof gedrag. Als niet beter wordt gedefinieerd met welk type DNA wordt gewerkt, en onder welke omstandigheden, is zulk onderzoek net zo zinvol als het bepalen van de geleiding van slootwater.
Refs. E. Braun et al., Nature 391, 775 (1998);
H. W. Fink et al., Nature 398, 407 (1999);
D. Porath et al., Nature 403, 635 (2000);
A. Yu. Kasumov et al., Science 291, 280 (2001).

4.
Er is geen wetenschappelijke basis voor de vaak terugkerende veronderstelling dat quantumcoherente superposities van elektrische stromen een rol spelen bij het functioneren van de menselijke hersenen of het menselijk bewustzijn.

5.
De vooruitgang in het onderzoek naar de rol van vacuümfluctuaties bij het defaseren in mesoscopische systemen is in de tweede helft van de jaren negentig sterk belemmerd door sociale en emotionele factoren.

6.
De ophef over rampen, zoals bij de recente gebeurtenissen in Enschede en Volendam, staat niet in verhouding tot de aandacht voor het jaarlijkse aantal verkeersongelukken.

7.
De mate waarin het de burger volgens de wet is toegestaan terug te slaan bij "zinloos geweld" zal door de Hoge Raad worden verruimd als de overheid haar geweldsmonopolie niet beter handhaaft.
Ref. Vrij naar prof. Peter Hoefnagels, NRC Handelsblad 3 januari 2001.

8.
Een parlement, dat de eenvoud van Vermeends nieuwe belastingstelsel onderuithaalt met allerlei kleine aftrekposten in het kader van milieuvriendelijke financiering, zou meer durf moeten tonen als het gaat om grote structurele investeringen van de overheid voor zaken als vervoer en energievoorziening.

9.
De tot aan zijn dood toe verdedigde stelling van prof. Jan Tinbergen: "Het is in het belang van de grote industrielanden zelf om tenminste het door de Verenigde Naties aanvaarde normcijfer van 0,7 procent BNP ontwikkelingshulp te bieden aan arme landen", is nog steeds geldig.
Ref. Prof. Jan Tinbergen (1903 - 1994);
Internationale Samenwerking 9, p. 21-28 (september 1994).

10.
Het in de architectuurgemeenschap en -onderwijs geldende ethos dat een ontwerp altijd nieuw en origineel moet zijn, gaat ten koste van onderzoek naar bestaande ontwerpen en staat daadwerkelijke innovatie in de weg.

11.
Het uit Amerika overgewaaide gebruik om topmanagers van grote bedrijven om de paar jaar hard op hun prestaties af te rekenen wordt al jaren toegepast op jonge academici.

12.
Het feit dat steppen met wieltjes ter grootte van een straatklinker een stuk populairder kunnen worden dan steppen met grotere wielen toont aan dat functionaliteit bij productontwikkeling een ondergeschikte rol speelt.

Delft, 1 juni 2001